17.01.2020. Sklepi 6.redne seje Upravnega in Nadzornega odbora DU Ormož

Sklepi 6.seje UO 14.1.2020 001