VODSTVO DRUŠTVA UPOKOJENCEV ORMOŽ

UPRAVNI ODBOR

Ime in priimek Funkcija
MAJČ DANICA predsednica društva
ŠTERMAN JOŽEF podpredsednik društva, poverjenik za Hardek
TOPOLINJAK ANGELA

član, blagajničarka, poverjenik za zahodni del Ormoža

RIZMAN MARTA član, poverjenik za Lento
RAKOVEC IVAN član
ŠOŠTARIČ BRANKO član, poverjenik za Dobravo, Litmerk in Pvlovce
KRALJ JOŽE član, poverjenik za Lešnico, Strmec, Runeč in Sp.Ključarovci
VAUPOTIČ JOŽE član, poverjenik za Loperšice in Frankovce
KOROTAJ IVAN član, poverjenik za vzhodni del Ormoža
TUŠEK ŠTEFKA

član, poverjenik za Pušence

   

 

 

 

NADZORNI ODBOR

Ime in priimek Funkcija
BORAK JOŽE član
CIGLER VALERIJA član
PINTARIČ ŠTEFAN član

 

 

KOORDINATORJI IN REFERENTI PO POSAMEZNIH PODROČJIH

Ime in priimek Funkcija
PREMUŠ MARIJAN skrbnik spletne strani
FRAS SLAVICA referent za izlete in kulturo