ZGODOVINA DRUŠTVA

Društvo upokojencev je bilo ustanovljeno davnega leta 1947.
Pisni dokumenti društva so ohranjeni od leta 1970 dalje.

 

Leta 1970 je društvo delovalo pod naslovom Društvo upokojencev Slovenije podružnica Ormož. Društvo je štelo 540 članov in je vključevalo upokojence takratne celotne občine Ormož.

 

23. novembra 1975 je bil ustanovni občni zbor zaradi reorganizacije, iz prejšnje Podružnice DU se je ustanovilo »DRUŠTVO UPOKOJENCEV ORMOŽ«, s sedežem v Ormožu, ki je bilo v sklopu Zveze društev upokojencev Ljubljana.

 

Društvo upokojencev Ormož je takrat imelo prostore na Ptujski cesti 23. Zaradi visoke najemnine in prostorske stiske so se leta 1979 začeli pogovori o novih prostorih. Z izgradnjo stavbe v Ulici dr. Hrovata 8, je dobilo društvo nove prostore.

 

Leta 1990 je bilo prvič organizirano letovanje v upokojenskem hotelu Delfin v Izoli.

 

Istega leta so začeli tudi športne aktivnosti: viseče kegljanje, balinanje, strelstvo.

 

2. junija 1991 je bila otvoritev kegljišča in balinišča.

 

Leta 1993 se Društvo upokojencev Ormož preseli in ustali v pisarni, kjer je še danes.

 

15. junija 1997 je bila proslava 50 obletnice Društva upokojencev Ormož in razvitje društvenega prapora, za katerega so občani prispevali za žebljičke.

 

Leta 2002 se je Društvo upokojencev Ormož včlanilo v Pokrajinsko zvezo Društev upokojencev Spodnje Podravje Ptuj, katera je bila ustanovljena 10. maja 2002

Leta 2005 se je Društvo upokojencev Ormož vključilo v vseslovenski projekt, ki ga izvaja ZDUS Ljubljana »Starejši za višjo kakovost življenja doma«.

 

Od leta 2005 dalje se je v Društvu upokojencev Ormož aktivno delalo na izletih in vsakoletnem letovanju. Aktivnost pa je največja pri kegljanju, balinanju in športnem ribolovu.